Dychový resuscitátor

Technický popis

Riadený ventil MEDILINE

Technický popis

Riadený ventil MEDILINE MEDIMIX

Technický popis

Riadený ventil MEDILINE – zdroj pre ručné vakové resucitátory

Odťahový adaptér

Technický popis